Forløb

1:1 mentaltræningsforløb

Dette forløb henvender sig til dig, som gerne vil introduceres til mentaltræning og oparbejde en solid værktøjskasse til at håndtere udfordrende situationer mere hensigtsmæssigt – i en ønsket retning.

Gennem praktiske vejrholds-sessioner fremprovokerer vi mentalt udfordrende situationer, som du kan oparbejde mentale færdigheder i at håndtere. Nogle mentale færdigheder som kan bruges til at lære dit pressede jeg bedre at kende, og direkte overføre det til din arena.

Der vil være tæt sparring for at hjælpe dig til større forståelse for udfordringer og præstationer, og samarbejdet inkluderende en sikker kontakt hvis svære situationer måtte opstå, som du har brug for at vende risikofrit.

  • 3 personlige samtaler (opstart, midtvejs, afslut)
  • 6 sessioner i vand inkl. samtale
  • 1 observation og feedback i din arena
  • Løbende feedback
  • Forløbsvarighed: 3 mdr.

Pris: 6499 kr. ekskl. moms

Udvidet personligt mentaltræningsforløb

Forløbet henvender sig til dig der gerne vil fortsætte udvikling og blive mere robust i anvendelsen af mentale værktøjer.

Det udvidede forløb varer min. 12 mdr., og du vil i dette forløb få mulighed for, i tæt sparring med Camilla, at imødekomme de udfordringer der udspiller sig i forskellige situationer over året. Det betyder at de tillærte teknikker vil blive en fast del af dit fremtidige handlemønster og du kan positionere dig som en stærkere spiller i hverdagen og i din karriere.

  • 8 personlige samtaler
  • 12 sessioner i vand inkl. Samtale
  • 2 observationer af dig i en præstation
  • Løbende feedback
  • Forløbsvarighed: 12 mdr.

16.999 kr. ekskl. moms

Mental-trænings Workshops

Workshops henvender sig til Jer der gerne vil fordybe Jer i mental træning på en dag, og få konkrete redskaber med hjem, I kan praktisere videre på egen hånd. Det kan eksempelvis være indenfor personlig udvikling eller bedre arbejdsmiljø.

Workshoppen tager udgangspunkt i vand, hvor I vil blive introduceret til ro igennem åndedræt og mentale redskaber til at håndtere pressede situationer.

Afhængigt af hvor I kommer fra vil workshoppen være tilpasset Jer! Workshops er målsyet efter Jeres behov og ønsker indenfor mental optimering.

Målgrupper jeg tidligere har arbejdet med er idrætsforeninger, sportshold, afdelinger i virksomheder og elitesoldater.

Hør nærmere om pris

ONLINE COACHING – FRIDYKNING

Med over 10 års erfaringer som elite-fridykker, samt stærk erfaring som mental coach gennem 6 år, vil jeg gerne give dig muligheden for at blive en bedre fridykker!
Jeg vil give dig tilpassede træningsprogrammer uge for uge, med en ugentlig feedback/coaching. Træningsprogrammerne vil være en blanding af fysiske som mentale øvelser, i vand som på land, så du kan skabe et solidt fundament for dine præstationer.
Det eneste du skal have er tid og lyst til at udvikle dig.

Pris: 2500 kr/md. inkl. moms

6 mdr samarbejde: 12.000 kr. inkl. moms