Tredje del: Hold fokus

 Kategori Coaching, Detpressedejeg, Løb, Mental coaching, Mental træning, Præstationsoptimering, Træning

Dette blogindlæg vil følge op på sidste uge, hvor jeg beskrev min mission og de personlige værdier, som skal bakke op om missionen. I denne uge vil jeg, med udgangspunkt i teori på området, beskrive, hvilke værktøjer jeg benytter for at holde fokus på min mission og lade mine værdier være styrende i arbejdet mod at indfri missionen.

Som jeg tidligere har skrevet, har min træning det sidste lange stykke tid ikke været optimal. Dette skyldes bl.a. et fastlåst selvbillede, der tager udgangspunkt i tidligere resultater, som jeg på nuværende tidspunkt slet ikke kan leve op til. Helt ubevidst er jeg kommet til at sige til at overbevise mig selv om, at jeg er god, og, at det ikke har været nødvendigt at fortsætte den hårde træning, når jeg i forvejen er på niveau. Jeg har været magelig og betalt prisen for at følge den følelsesmæssige vej fremfor den værdistyrede vej. Men hvorfor kan det være vanskeligt at holde sig til den værdistyrede vej frem for den følelsesmæssige? Jeg skal forsøge at komme med svaret her.

Ved den følelsesmæssige vej vil følelser ofte være styrende for ens handlinger. Man vælger ofte den værdistyrede vej, hvis man møder modstand og får øje på genvej, hvor man kan snige sig uden om udfordringen. Man hopper ganske enkelt over, hvor gærdet er lavest, fordi vi begynder at tvivle, bliver nervøse, føler fysisk belastning eller andre følelser, som kan føre til ubehag. Hvis man vælger at følge den følelsesmæssige vej, vil man ofte blive tilfredsstillet med en kortsigtet belønning. Denne belønning kan være en følelse af lettelse, når man under intervaltræningen nedjusterer intensiteten, selvom kroppen er i stand til at intensivere tempoet yderligere. Hvis man skruer ned for intensiteten får man en kortsigtet belønning, men man betaler samtidig en pris, da man ikke opnåede den maksimale træningseffekt. Dette kan resultere i en langsigtet konsekvens, hvor man ikke når sine ønskede mål, fordi man under træningen sprang over, hvor gærdet var lavest.

Hvis man derimod følger den værdistyrede vej, lader man sine værdier være styrende for den vej, man ønsker at gå. Som jeg skrev i sidste uge, vil jeg forsøge at lade følgende værdier være styrende for min vej:

  • Flittig
  • Nærværende
  • Struktureret
  • Udholdende
  • Udviklingsorienteret

 

Flere har sikkert oplevet en træning, hvor man har sigtet efter en kortvarig belønning, når træningen er blevet hård. Hvis man ofte nedsætter intensiteten under sin træning, mister man muligheden for at opnå den højest mulige træningseffekt. I tilfælde som disse vil det give mening, hvis udholdenhed er én af de værdier, som skal være med til at skabe den værdistyrede vej. Udholdenhed er en afgørende værdi for min egen vej. Du kan værdisætte din egen vej, og Camilla kan hjælpe dig med at nå derhen, hvor dine egne værdier peger. I næste uge vil jeg give en smagsprøve på, hvordan Camilla kan hjælpe dig med at forfølge dine værdier.

Skrevet af: Kent Pilegaard Kristensen

Recent Posts