Anden del: Vejen mod den positive udvikling

 Kategori Bevægelsesglæde, Coaching, Detpressedejeg, Løb, Mental coaching, Mental træning, Mindfulness, Natur, Oplevelsesglæde, Præstationsoptimering, Træning

 

I sidste uge skrev jeg om mit eget selvbillede samt hvordan dette billede har forårsaget mentale begrænsninger, som har været forstyrrende for min træningsmæssige udvikling. Det kan du læse/genlæse her. Jeg vil i denne uge beskrive de værktøjer, som jeg benytter i vejen mod den mentale udvikling, som skal få mig tilbage på det spor, hvor jeg vil være, og hvor jeg med tiden kan opnå de mål, jeg sætter for min træning. Udgangspunktet for udvikling er en kritisk stillingtagen til mig eget fastlåste selvbillede, som jeg vil forsøge at nuancere, så jeg bliver mere bevidst om, hvad jeg selv vil stå for.

 

Værktøjerne består af 4 overordnede skridt og defineres således:

  1. Kend din mission og dine værdier
  2. Registrér
  3. Release
  4. Refokusér

Kend din mission og dine værdier

Første skridt har til hensigt at skabe afklaring om, hvorfor man har valgt at engagere sig i sit valgte liv og hvem man vil være i den kontekst samt hvordan man vil være der. For at blive bevidst om dette, må jeg opbygge et stærkt ”hvad, hvorfor og hvordan”. Mit hvad beskriver, hvad der er meningsfuldt for mig, mit hvorfor beskriver, hvorfor det giver mening, mens mit hvordan viser retningen mod det, jeg finder meningsfuldt.

Mit hvad og hvorfor angiver en mission, som er min overordnede intention. Min egen mission har til hensigt at udfolde mit personlige potentiale fuldt ud og jeg beskriver det således: At opnå kontrol over de af mine handlinger, som er forbundet til løbetræning og præstere i overensstemmelse med de værdier, som jeg i denne kontekst vil repræsentere.

Jeg har nu beskrevet min mission, men for at kunne udføre missionen må jeg definere mine personlige værdier. Vi er nu nået til mit personlige hvordan, hvor mine personlige værdier udgør det indre kompas, som vil være retningsskabende for den vej, jeg ønsker at gå. Mine personlige værdier definerer jeg således:

  • Flittig – Jeg vil være hårdtarbejdende og engageret, når jeg praktiserer tiltag, som er udviklende for min træning.
  • Nærværende – Jeg vil være fuldt og helt til stede i alle træningssituationer.
  • Struktureret – Jeg vil være disciplineret, skabe orden og planlægge min hverdag, så den tilgodeser den rette mængde tid til min træning.
  • Udholdende – Under træning og konkurrence vil holde ud og blive ved med at anstrenge mig, selv når det er hårdt.
  • Udviklingsorienteret – I forhold til min træning vil jeg eftersøge konstant udvikling og forbedring med åbenhed.

Man kan udleve og handle på sine værdier, og de er samtidig noget, som man hele tiden må arbejde på at forholde sig til og handle efter. Min mission og mine værdier er nu konkretiseret og udgør fundament og en langtidsholdbar vej mod det mentale mindset, jeg ønsker at opnå. Med fundamentet på plads vil jeg i næste uge fokusere på næste skridt (registrér). Her vil jeg beskrive, hvorfor man somme tider kommer til at handle ude af trit med sine tanker og værdier, og jeg vil fokusere på, hvad jeg kan gøre for at bevare fokus på min egen værdistyrede vej.

Skrevet af: Kent Pilegaard Kristensen

Recent Posts