Hvordan kan fridykning være mental-træning?

 Kategori Coaching, Fridykning, Mental coaching, Mental træning, Mindfulness, Præstationsoptimering, Træning

Vi kender alle til pressede situationer – måske ikke fra fridykning – men fra hverdagens gøremål, på arbejdet eller i din egen sport. Ofte kræver det lang tid før vi er derude, hvor det pressede jeg sættes på prøve, og det kan være svært at øve, hvordan vi helt hensigtsmæssigt håndterer tanker, følelser og handlinger i de situationer.
Når vi oplever at blive presset får vi ofte lyst til at bekæmpe de tanker og følelser der kommer så som at fortælle dig selv, at du ikke må tænke sådan, eller føle sådan – her ryger fokus fra det der egentlig var din opgave, til bekæmpelsen af tanker og følelser. Andre gange undgår vi at komme i de situationer, hvor sådanne tanker og følelser opstår. Vi flygter fra det pressede og opnår derved heller ikke at opretholde fokus på opgaven.

Ved at blive klogere på dit pressede jeg, får du her åbnet muligheden for at tage aktion i situationen og handle mere hensigtsmæssigt, så tanker og følelser ikke styrer din adfærd eller attitude.

I fridykning oplever du hurtigt at møde det pressede jeg, og du behøver altså ikke aflægge coopertest, stå foran et stort publikum eller fremprovokere på anden langsommelige vis.

Ved at holde vejret vil hurtigt når dertil hvor du skal overkomme kroppens signaler, der opleves ubehageligt. Man oplever en trang til at trække vejret, fordi kroppen sender stærke signaler ud til muskler og hjernen om at nu skal du snart trække vejret. For at kunne være tilstede og blive nede i den pressede situation må man finde ro og overblik i den pressede situation. Fuldstændig som i en hvilken som helst anden situation.
Vores foretrukne adfærd ville i første omgang nok være enten at bekæmpe eller faktisk helt undgå den pressede situation som først nævnt. På den måde lærer du ikke dig selv bedre at kende i de pressede situationer, og det bliver svært at opbygge et hensigtsmæssigt handlemønster for pressede situationer.

Ved hjælp af åndedrættet kan du aktivt manipulere kroppen til ro, som i min optik er et væsentligt udgangspunkt for at kunne begå sig ud i pressede situationer. Du oplever at være mere parat, mere nærværende og byder ind i situationen på en helt anden måde. Det betyder at når du eksempelvis lægger dig til at holde vejret, vil du være mere tilstede i krop og sind, og vil lettere kunne finde ro i de omskiftelige rammer (kroppens signaler). Du undgår at kæmpe eller flygte men er mere tilbøjelig til at acceptere situationen, fordi du kan mærke dig selv. Jeg plejer at sige at roen fungerer som et anker i en vild storm. Uanset hvor store bølgerne er omkring dig, så vil ankeret blive liggende. Du vil, uanset hvor meget rammerne skifter, fortsat være den du er, med den opgave du har sat dig for, med de handlinger der skal til for at løse det. Og det kan du kun mærke hvis du har et grounded udgangspunkt.

Ovenstående elementer er noget af det jeg ser som helt unikt ved fridykning og noget som jeg mener bør være en klar del af mentaltræning. Derfor er fridykning for mig mentaltræning, også for andre sportsgrene, andre kontekster og personlig udvikling!

Blev du inspireret?

Recent Posts