Udnyt din fysiske kapacitet

 Kategori Coaching, Fridykning, Mental coaching, Mental træning, Mindfulness, Præstationsoptimering, Træning, Uncategorized, Vejrtrækning

Idag vinder sportspsykologien mere og mere indpas i præstationsoptimering – både på den primære præstation, men også uden for banen ift. stress-håndtering, work-life-balance og generel velbefindende i den hverdag man driver. Det kan også gøre sig gældende på arbejdspladsen, hvor mental træningen tjener mod en specifik præstation (at færdiggøre workpaper, lave større præsentationer osv.), men også uden om det konkrete stykke arbejde så som ledelse af medarbejdere, arbejdsmiljø, afkobling mv.

Både atleten og karriere-personen har hvad der skal til for at løse hver deres opgave. Atleten har toptunet kroppen gennem forskellige træninger og testet det af, ved forskellige fysiologiske test. Karrierepersonen har oparbejdet kompetencer for lige netop dén arbejdsopgave, og kollegaer bekræfter ham/hende i det. Alligevel opstår der tvivl, uro og bekymring ved hver af dem.

 

Atleten oplever, at han/hun ikke kan finde ro, selvom det ‘blot’ er restitution der er på programmet. Han/hun oplever et forventningspres i præstationskonteksten fra forældre, trænere, holdkammerater mv. som planter en tvivl i ham/hende. Han/hun oplever at det ikke er til at styre, hvad som skal ske i den pressede situation og føler at alting mudre sig sammen hvormed det bliver svært at navigere efter.

Karrierepersonen oplever at koncentrationen har det med at halte når han/hun møder modstand/udfordring. Det bliver svært at få færdiggjort arbejdsopgaver, selvom kompetencerne til at gøre det, er fyldestgørende. Nervøsiteten før og under en præsentation gør det svært at stå overbevisende og videreformidle budskabet. I pressede situationer oplever karrierepersonen at det er svært at håndtere andre medarbejdere med nærvær og ro, hvorfor det også påvirker arbejdsmiljøet på sigt, og ligeledes gør det mere udfordrende at finde den fornødne afkobling.

 

Begge personer står altså der, med den fulde fysiske (faglige) kapacitet men begge kan opleve udfordringer med at kunne forløse det. Noget kan holde dem tilbage eller skabe forstyrrende input der navigeres blindt efter. Her kommer den mentale kapacitet i spil som en nøgle til at kunne forløse sin fysiske kapacitet. Så hvis du en dag tænker – hvorfor kan jeg ikke det her – jeg har jo trænet – jeg har jo studeret? Så tjek lige efter om der kunne være mentale barrierer der spærrer for din udvikling.

 

 

Recent Posts